MS THANK YOU

The Monaghan Branch of MS would like to thank most sincerely all those who contributed to their recent church gate collection in the parish. The amount collected was €1,005.
The information contained in this message, and any files transmitted with it, is intended for the named recipient(s) only. It may contain privileged and/or confidential information and if you are not the intended recipient, you must not disseminate, distribute or copy this e-mail. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by e-mail and delete it from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure and therefore Monaghan County Council does not accept legal responsibility for the contents of this message. Except where sent in the ordinary course of business, any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of Monaghan County Council. Monaghan County Council operates anti-virus programs; however, we do not accept responsibility for any damage whatsoever that is caused by viruses being passed. Monaghan County Council monitors e-mail communications for operational, security and business reasons. Don fhaighteoir (nó do na faighteoirí) ainmnithe amháin an t-eolas atá sa teachtaireacht seo. D'fhéadfadh eolas rúnda nó faoi phribhléid a bheith istigh inti agus murach tusa an faighteoir beartaithe, níl cead agat an ríomhphost seo a scaipeadh, a dháileadh nó a chóipeáil. Má fuair tú an ríomhphost seo de bharr botúin, cuir in iúl don té a sheol é láithreach, le do thoil, trí ríomhphost a chur, agus scrios é ó do chóras. Ní féidir a dheimhniú go mbeidh seachadadh ríomhphoist slán agus mar sin de ní ghlacann Comhairle Contae Mhuineacháin le freagracht dhlíthiúil as ábhar na teachtaireachta seo. Ach gurb é gnáthchomhfhreagras gnó atá i gceist, is leis an údar amháin aon bharúil nó tuairim a chuirtear i láthair agus ní gá gurb ionann iad agus barúil nó tuairim Comhairle Contae Mhuineacháin. Tá ríomhchláir frithvíreas i bhfeidhm ag Comhairle Contae Mhuineacháin, ach ní ghlacaimid le freagracht as aon díobháil d'aon sórt a mbeidh seachadadh víris mar chúis léi. Déanann Comhairle Contae Mhuineacháin monatóireacht ar chumarsáid ríomhphoist ar chúíseanna oibriochtúla, slándála agus gnó..